Kochani, w związku z pojawiającymi się pytaniami mamy taki komunikat:

Prowadzona przez Fundację „Dom w Łodzi” całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, jaką jest Dom Dziecka dla Dzieci Chorych, nie jest objęta Programem 500 plus.