Po raz trzeci Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowało konkurs imienia Heleny Radlińskiej dla animatorów lokalnych. Aktywizowanie łódzkiej społeczności do pomocy chorym i porzuconym dzieciom zostało zauważone przez członków Kapituły Konkursu, którzy przyznali Jolancie Bobińskiej wyróżnienie w tym prestiżowym konkursie.
Uroczyste przyznanie nagród odbyło się podczas II Dorocznej Konferencji na Rzecz Aktywizacji i Rozwoju Społeczności Lokalnych w Warszawie w dniu 19 lutego 2009 r.
Jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy Pani Joli !! Życzymy dalszej wytrwałości i siły w dążeniu do realizacji celów Fundacji !!