swszyscyDom Dziecka dla Dzieci Chorych – nasz Dom! Ma już 10 lat. To pierwszy tydzień dziesięciolatka… Dlatego Pozytywnymi Bohaterami jesteśmy My. I życzymy Wam i sobie – wszystkiego – z całego serca. Dużo nas. Wychowawcy, pielęgniarki, specjaliści. No i oczywiście – nasze Dzieci. A serduszka? To wszystkie Dzieci, które mieszkały w Domu. Bo mieliśmy już 26. Podopiecznych. Połowa mieszka w rodzinach – adopcyjnych, albo zastępczych…  Jest też troje Dorosłych fundacyjnych dzieci – jesteśmy z nimi, dalej im towarzyszymy.

na zdjęciu brakuje dwóch Cioć pielęgniarek – Iwony i Grażyny… z przyczyn technicznych i osobistych. Ale oczywiście są z nami!

STO LAT!