MIło nam poinformować, że wszyscy którzy chcą nas wspomóc mogą przeznaczyć 1% swego podatku na „Dom w Łodzi.” Obliczanie 1 proc. nie jest trudne – należy kwotę podatku (PIT-36 – pole 180, PIT-37 – pole 110) pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100. Wyliczoną w ten sposób kwotę należy wpisać w pole 181 w formularzu PIT-36 lub pole 111 w formularzu PIT-37. Przekazanie 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego nie odbiera podatnikowi prawa do skorzystania z ulgi za darowizny.