Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Dom w Łodzi” z siedzibą w Łodzi ul. Wierzbowa 13, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000263103, numer NIP: 947-19-35-947, REGON: 100241953, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS.

Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu: 42 678 01 00  lub adresem e-mail: pomoc@domwlodzi.org

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu promowania naszej działalności statutowej, pozyskiwania wsparcia dla naszej działalności statutowej od osób prywatnych, a za Twoją wyraźną zgodą również w celu wysyłania newslettera na wskazany adres e-mail.

Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeżeli ich nie podasz, nie będzie otrzymywał od nas informacji o naszej działalności.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest

  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie naszej działalności statutowej oraz prowadzenie marketingu.
  • art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Fundacja „Dom w Łodzi” czyli Administrator danych nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail/ numer telefonu.

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli administrator przetwarza Twoje dane osobowe:

  1.  na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
  2.  na potrzeby marketingu bezpośredniego – sprzeciw w każdym przypadku.

Pomagają nam

browin
fundacja kwiat lotosu
globitel
devlom
polski związek piłkarzy
stal producent ogrodzeń
grycan
progressivo
rossmann
grupa medyczna łodzianin
alerta
sempre
tulipan
pamso
idemia
budomal
Skip to content