Nasza fundacja miała również wziąć udział w tegorocznym Business Mixerze żeby podobnie jak w zeszłym roku opowiedzieć o naszej działalności i zaprosić do wsparcia działalności naszego Domu Dziecka dla Dzieci Chorych. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany. Wielu darczyńców ze względu na sytuację ograniczyło czy nawet wstrzymało swoją pomoc. Nie odbyło i nie odbędzie się kilka wydarzeń, które miały wesprzeć naszą codzienną działalność. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji.

Zaczyna brakować nam środków do dezynfekcji, produktów medycznych i higienicznych. Nasz personel medyczny (pielęgniarki) pracują u nas na kontraktach, dzieląc swoją pracę między nasz dom i szpitale, więc każdego dnia ponosimy znaczne koszty pracy zespołu medycznego.

Proszę przede wszystkim o wsparcie finansowe, ale też rzeczowe, tak żeby Dom mógł nadal funkcjonować. Nasza 9 dzieci nie ma innego Domu…

Pomóż teraz… każda kwota ma dla nas znaczenie