Zbliża się okres rozliczeń podatkowych za rok 2007. Każdy ma prawo zadecydować samodzielnie na co przekaże 1% swojego podatku. Jeżeli pragniecie Państwo pomóc w prowadzeniu jedynego w Polsce Domu Dziecka dla Dzieci Chorych, wpiszcie na swoich formularzach PIT nazwę i numer KRS naszej Fundacji. Wszystkim tym, którzy pomyśleli o nas przy rozliczaniu PITu w ubiegłym roku, i tym, którzy pomyślą o nas ciepło w tym roku, dziękujemy.