Każdy Łodzianin czy Łodzianka może nam teraz pomóc głosując na zadanie do budżetu obywatelskiego Miasta Łodzi pn. „Łodzianie budują – wyjątkowy Dom Dziecka dla Dzieci Chorych” (nr 183). Projekt zakłada „odświeżenie” Domu, m.in.: malowanie, wymianę podłóg i generalny remont łazienek. Nasze dzieci bardzo potrzebują czystego i zdrowego otoczenia, a wiele elementów naszej placówki zużyło się w ciągu 7 lat działalności.

Na zadania, które będą sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, mogą głosować wszyscy mieszkańcy Łodzi od 16 roku życia. Nie trzeba mieć łódzkiego adresu zameldowania, wystarczy zadeklarować adres zamieszkania w Łodzi. Głosowanie odbywa się dwoma drogami: poprzez wypełnienie kart do głosowania lub internetowo. Każdy może zagłosować tylko raz.

Aby zagłosować na remont Domu Dziecka dla Dzieci Chorych, w formularzu do głosowania na zadania o charakterze ogólnomiejskim trzeba wpisać numer: L0183.

Głosować można od 20 do 28 września 2014 r. pod adresem internetowym: http://budzet.dlalodzi.info/zaglosuj/

Można również wydrukować kartę do głosowania i dać ją do podpisu swoim najbliższym.

Poprzez głosowanie powstanie lista rankingowa projektów, które będą finansowane, poczynając od najpopularniejszych, aż do wyczerpania środków. Proszę pamiętać, że można głosować tylko raz. W przypadku większej ilości kart do głosowania wszystkie są nieważne.

To od Państwa, od naszych rodzin, znajomych, sąsiadów, zależy, czy dzieci z „Domu w Łodzi” będą miały odnowione mieszkanie! Bardzo prosimy o głosowanie i rozpowszechnienie informacji o naszym projekcie wśród rodziny i znajomych.

O potrzebach naszego Domu można dowiedzieć się również ze spotu: http://www.youtube.com/watch?v=Ga1tf1A1fHI