Regulamin akcji

Chmurka #pelniazycia – miejsce przyjazne WSZYSTKIM Dzieciom   

1.Organizatorzy i partnerzy

Organizatorem akcji „Chmurka #pełniażycia” jest Fundacja „Dom w Łodzi”, która na co dzień prowadzi Dom Dziecka dla Dzieci Chorych.

Akcja realizowana jest dzięki wsparciu finansowemu z następujących źródeł:

– z grantu w ramach: Zadanie Miejski Program Mikrograntów 2023 

– grant Fundacji BNP Paribas 

– środki własne, w tym wolontariat, Fundacji „Dom w Łodzi”

2.Cel akcji

Głównym celem akcji jest otwieranie świata na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. Zależy nam na tym, by mogły korzystać ze wszystkich dobrodziejstw świata – podobnie jak ich zdrowi rówieśnicy. By mogły chodzić do kina, teatru, muzeum, restauracji, szaleć na basenie, w figlorajach i korzystać z ofert domów kultury. Chcemy, by miały dostęp do miejsc rozwijających pasje, by mogły żyć pełnią życia. 

3.Warunki udziału – kto i jak może zgłosić miejsce przyjazne 

 1. W akcji mogą brać udział wszyscy, dla których ważne jest szczęście i radość Dzieci. Miejsce przyjazne zgłosić mogą:
  • Ambasadorzy akcji – dzieci z niepełnosprawnościami, które zaprosimy do współpracy
  • Osoby korzystające z miejsca – ważne, by zgłoszenia dokonywać po osobistym odwiedzeniu zgłaszanego miejsca. Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno Dzieci, jak i ich Rodzice.
  • Pracownicy lub właściciele miejsca przyjaznego
 2. By zgłosić miejsce przyjazne należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Informacje muszą zawierać: dane zgłaszanego miejsca oraz uzasadnienie – dlaczego miejsce jest przyjazne dzieciom z niepełnosprawnościami, czyli m.in. jakie zastosowano udogodnienia.
 3. Osoba zgłaszająca podaje swoje dane kontaktowe, które będą widoczne dla organizatorów akcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji działania. W miejscu, gdzie konieczne jest podanie danych kontaktowych – prosimy o podanie danych osoby pełnoletniej.
 4. Informacja dotycząca polityki prywatności oraz administrowania danych dostępna jest tutaj: https://www.domwlodzi.org/pl/polityka-prywatnosci/

4.Zgłoszenie i co dalej

 1. Wypełniony formularz zostaje przesłany do pracownika Fundacji „Dom w Łodzi” odpowiedzialnego za prowadzenie akcji „Chmurka #pelniazycia”.
 2. Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez pracownika informacje – zostaną umieszczone na stronie internetowej https://www.domwlodzi.org/pl/chmurka-miejsce-przyjazne-dzieciom-z-niepelnosprawnosciami/miejsca/
 3. Wspomniana wyżej weryfikacja ma na celu sprawdzenie treści i poprawności danych. W razie niejasności konieczny może się okazać kontakt z osobą zgłaszającą w celu uzupełnienia informacji. 
 4. Na tym etapie celem pracownika nie będzie rozstrzygnięcie czy miejsce jest przyjazne dzieciom z niepełnosprawnością czy nie. Przede wszystkim liczy się głos zadowolonego dziecka.
 5. Pracownik Fundacji „Dom w Łodzi” prześle mailowo informację do zgłoszonego miejsca o otrzymanym zgłoszeniu z zastrzeżeniem, że dane miejsce nie może ingerować w treść uzasadnienia przesłanego przez osobę zgłaszającą. Może natomiast dodać informacje od siebie – co będzie widoczne w sposób wyraźny (rozdzielający treści nadesłane przez miejsce i osobę korzystającą z miejsca). Może również przesłać zdjęcia swojego miejsca 

5.Certyfikaty i naklejki Chmurka #pelniazycia

 1. Celem akcji jest też nagradzanie i wyróżnianie miejsc przyjaznych specjalnym certyfikatem i naklejką informującą, że jest to miejsce przyjazne WSZYSTKIM Dzieciom.
 2. Certyfikat i naklejka będą mogły być umieszczone w widocznym miejscu w wyróżnionym lokalu. Naklejka będzie mogła być umieszczona np. na drzwiach wejściowych lub witrynie.
 3. Certyfikaty i naklejki będą przyznawane i wręczane raz na kwartał. Decyzję o przyznaniu wyróżnień będą podejmować pracownicy Fundacji „Dom w Łodzi” wspólnie z Ambasadorami akcji.
 4. Osoby decydujące o przyznaniu wyróżnień będą kontaktować się ze sobą mailowo lub za pośrednictwem grupy na Messengerze. Będą na bieżąco przyglądać się zgłaszanym miejscom i rekomendować je do wyróżnienia.
 5. W podejmowaniu decyzji o przyznaniu wyróżnienia brane będą pod uwagę udogodnienia zastosowane w lokalu biorące pod uwagę specjalne potrzeby dzieci np. podjazdy, windy, specjalne oświetlenie, godziny ciszy, oznakowania dla osób niewidzących, dostępność tłumacza języka migowego.   
 6. Bardzo ważnym aspektem – poza wszystkimi innymi udogodnieniami – jest otwartość i życzliwość. Warto pamiętać, że brak barier architektonicznych to nie wszystko. Często ważniejsze jest nastawienie personelu, który może sprawić, że nawet w nie do końca przystosowanej przestrzeni dziecko z niepełnosprawnością będzie się czuło ważnym i mile oczekiwanym gościem. Zatem – uśmiech pracownika i gotowość do zorganizowania wsparcia również bierzemy pod uwagę.
 7. W podejmowaniu decyzji o tym, czy miejsce jest przyjazne dzieciom z niepełnosprawnością decydujący głos mają dzieci – Ambasadorzy akcji. To głos dzieci najbardziej się liczy. 
 8. Od 2022 roku Fundacja „Dom w Łodzi” organizuje Festiwal #pelniazycia, w czasie którego przyznaje statuetki Chmurki #pelniazycia. Od 2023 roku taką statuetkę otrzymuje tez miejsce przyjazne dzieciom z niepełnosprawnościami. Miejsca zgłoszone w ramach niemniejszej akcji będą brane pod uwagę przy wyłanianiu kandydata do statuetki 2024.    

Pomagają nam

browin
fundacja kwiat lotosu
globitel
devlom
polski związek piłkarzy
stal producent ogrodzeń
grycan
progressivo
rossmann
grupa medyczna łodzianin
alerta
sempre
tulipan
pamso
idemia
budomal
Skip to content