Zgoda marketingowa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowna/y Pani/Panie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Fundacja „Dom w Łodzi” z siedzibą przy ul. Wierzbowej 13, 91-426 Łódź. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji akcji pt. „Chmurka #pelniazycia – miejsce przyjazne Wszystkim Dzieciom”.
Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas realizacji akcji pt. „Chmurka #pelniazycia – miejsce przyjazne WSZYSTKIM Dzieciom”.
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Jeżeli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan nam swoich danych, nie będzie Pani/Pan mogła/mógł zgłosić podmiotu w ramach akcji pt. „Chmurka #pelniazycia – miejsce przyjazne WSZYSTKIM Dzieciom”.
Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych: adres pocztowy – Fundacja „Dom w Łodzi” ul. Wierzbowa 13, 91-426 Łódź, e-mail: pomoc@domwlodzi.org

Pomagają nam

browin
fundacja kwiat lotosu
globitel
devlom
polski związek piłkarzy
stal producent ogrodzeń
grycan
progressivo
rossmann
grupa medyczna łodzianin
alerta
sempre
tulipan
pamso
idemia
budomal
Skip to content