totem_logo

„Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze
Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.”

Rok 2010 przyniósł nam wielu nowych przyjaciół – osób, dla których bezinteresowne niesienie pomocy jest równie ważne co praca zawodowa. Wśród nich są również pracownicy Agencji Reklamowej TOTEM, którzy swoją pracę postanowili wykorzystać do wspierania naszych podopiecznych.

Co roku Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok skłaniają ludzi do przesyłania sobie ciepłych życzeń szczęścia i radości. Firma TOTEM przygotowuje dla różnych przedsiębiorstw kartki internetowe, które mogą rozsyłać do swoich partnerów i klientów. W tym roku cały dochód ze sprzedaży takich e-kartek zostanie przekazany na rehabilitację podopiecznych Domu dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi”.

Akcja charytatywna wymagała uzyskania zgody na zbiórkę publiczną w MSWiA, utworzenia komitetu organizacyjnego, odpowiednich dokumentów. Poza tym Agencja TOTEM przygotowała projekt strony internetowej i oczywiście samych pocztówek. Nasze dzieciaki też miały swój wkład w tworzenie projektów – jedna z ich prac została wykorzystana do stworzenia e-kartki dla klientów TOTEM.

O całej akcji i sposobie zamawiania e-kartek można dowiedzieć się na stronie http://www.totem.pl/

Zapraszamy do zakupu e-kartki. Ten skromny gest pozwoli nam jeszcze lepiej zająć się rehabilitacją dzieci. Bardzo ważna jest też dla nas informacja, jaką niosą ze sobą wasze pocztówki do znajomych i partnerów biznesowych – że są w Polsce dzieciaki, które nie mają rodziny, a potrzebują intensywnego leczenia.