FAS – czyli Płodowy Zespół Alkoholowy – jest częścią Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD. To efekt picia alkoholu przez kobietę w czasie ciąży. To zaburzenia i zmiany, jakie dokonują się w układzie nerwowym i narządach wewnętrznych dziecka na skutek działania na płód aldehydu octowego, czyli toksycznego składnika alkoholu.

to nie choroba… to wyrok

FAS to nie choroba. Bo niestety – nie można jej wyleczyć. FAS to tragiczny wyrok. To skazanie dziecka na leczenie, ciągłą rehabilitację i niekończące się wizyty w szpitalach. To frustracje, problemy i wykluczenie.

Kiedyś w poradniach psychologiczno-pedagogicznych mówiono, że dziecko ma „tylko FAS”… Tymczasem FAS to jedno z najcięższych zaburzeń neurorozowjowych. Dzieci nim dotkniętych nie można zostawić bez terapii i odpowiedniego wsparcia. Każdego roku w Polsce rodzi się 9 tys. dzieci z FASD.