W sobotę 28 marca słuchaczki Kolegium Pracowników Służb Społecznych organizują szkolenie dla pracowników i wolontariuszy naszej Fundacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nauczymy się pomagać w nagłych przypadkach takich jak: zadławienia, zachłyśnięcia, hiperglikemia, hipoglikemia czy padaczka, oraz opanujemy resuscytację.