Ogłaszamy przetarg na roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku przy ul. Wierzbowej 13 Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi”.


Do pobrania:

[mdocs cat=”Przetarg”]