Wszystkim osobom o dobrych sercach, które zdecydowały się przekazać Fundacji „Dom w Łodzi” 1% swojego podatku za rok 2007, bardzo serdecznie dziękujemy!!! Dzięki Państwa pomocy udało się zapewnić profesjonalną opiekę ciężko chorym i niepełnosprawnym podopiecznym naszej Fundacji, głównie wychowankom Domu dla Dzieci Chorych. Bardzo cieszy nas fakt, że ich los nie jest Państwu obojętny. Za okazane wsparcie, w ich imieniu, jeszcze raz gorąco dziękujemy.