Dla kogo?

Adresatami zadania jest ok. 90 osób w wieku od 13 do 18 lat, którzy są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Łódzkiego Śródmieścia lub wychowankami łódzkich domów dziecka.

Gdzie?

Projekt realizowany jest na terenie miasta Łodzi w trzech punktach:

  • w siedzibie Fundacji „Dom w Łodzi” przy ul. Wierzbowej 13,
  • w restauracji Lili na ul. Roosevelta 10
  • w restauracji Piknik przy ul. Traugutta 3.

Co robimy?

W każdym z wybranych miejsc raz w miesiącu są organizowane zajęcia dla młodzieży. Na spotkania zapraszamy ciekawych ludzi, którzy prezentują uczestnikom własne pomysły na spędzanie wolnego czasu lub zwyczaje społeczności, z której pochodzą. Są to ludzie, którzy realizują swoje pasje, m.in:

– podróżujący po świecie ze zdjęciami ze swoich wędrówek i opowieściami o spotkaniach z ludźmi,

– zajmujący się profesjonalnie gotowaniem, którzy prowadzą warsztaty kulinarne,

– uprawiający ciekawe sporty np. nurkowanie, fitness czy sztuki walk,

– którzy poprowadzą warsztaty wizażu i sesję fotograficzną dla uczestników,

– rozpoczynający karierę muzyczno-wokalną z opowieściami o swoich doświadczeniach i konkursem karaoke,

– należący do klubów motocyklowych – prezentują swoje pojazdy i przybliżają zasady bezpiecznego ich użytkowania,

– pracujący w Straży Pożarnej, którzy opowiadają o swojej pracy oraz prezentują umiejętności.

Spotkania rozpoczynają się o godz. 17 i każdorazowo trwają około 2 godzin. Fundacja zapewnia uczestnikom drobny poczęstunek (napoje, ciasta, kanapki itp.) oraz mini konkurs z nagrodami. Spotkania są animowane przez pedagoga, którego zadaniem jest takie zaaranżowanie zajęć, aby uczestnicy nie tylko poznali ciekawych ludzi, ale sami znaleźli dla siebie sposób spędzania wolnego czasu. Scenariusze zajęć ukierunkowane są ponadto na zdobycie praktycznych umiejętności i wzrost motywacji do nauki.

Spotkania są bezpłatne dla młodzieży.

Cel

Głównym celem realizacji zadania jest zapobiegania spożywania alkoholu przez młodzież mieszkającą w Łodzi. Poprzez zaproponowanie alternatywnych form spędzania czasu zachęcimy do organizowania spotkań bez alkoholu. Bardzo ważnym elementem programu jest również pobudzenie zainteresowań młodych ludzi. W środowisku, w którym dorastali często nie mieli oni styczności z niektórymi tematami, głównie z powodu biedy i patologii rodzinnej. Cykliczne spotkania z bardzo interesującymi ludźmi pozwolą na ukształtowanie nowego spojrzenia na świat i formułowanie celów życiowych. Będzie to pierwszy krok do podjęcia pracy nad sobą i wychodzenia ze współuzależnienia.

Program zajęć zostanie tak przygotowany, aby promować życie w trzeźwości i pokazywać pozytywne przykłady zachowań. Zarówno przedstawiciele innych kultur, jak i pasjonaci różnych aktywności, będą pokazywać swój sposób na życie, w którym trzeźwość jest kluczowym warunkiem szczęścia.

Szczegółowe informacje:

facebook: www.facebook.com/projektciekawiludzie

Zofia Przytyk tel. 508 188 060

Małgorzata Samulska tel. 600 331 399