od 1 marca 2009 r. dzięki dotacji z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, realizujemy program zajęć warsztatowych i indywidualnych spotkań terapeutycznych dla naszych podopiecznych o nazwie „Uśmiech Zamiast Złości”.

Poprzez ćwiczenia, które przybrały formę ciekawych zabaw sytuacyjnych, dzieci uczą się jak radzić sobie z przemocą, której doświadczały w przeszłości oraz jak rozładowywać nagromadzone negatywne emocje.