UWAGA!!

Fundacja „Dom w Łodzi” informuje, że nasi pracownicy, wolontariusze ani inne osoby związane z placówką nie prowadzą zbiórek pieniędzy w prywatnych mieszkaniach!! Wszelkie akcje związane z pozyskiwaniem środków na rzecz naszych podopiecznych zgłoszone są w odpowiednim biurze Urzędu Miasta Łodzi.

Informację zamieszczamy, ponieważ dotarły do nas sygnały o osobach powołujących się na naszą Fundację i zbierających pieniądze na terenie miasta. Bardzo prosimy o zgłaszanie podobnych incydentów pod numerem telefonu: 42 678-01-00