Dzisiaj prosimy Państwa o poparcie dla naszych starań o zwiększenie dotacji na prowadzenie Domu dla Dzieci Chorych. Zgłosiliśmy wniosek do projektu Budżetu Miasta w tej sprawie, gdyż proponowana na 2015 rok kwota jest tak niska, że nie uda nam się utrzymać placówki. W związku z tym los naszych dzieci jest bardzo niepewny. Liczymy na to, że jeśli nasz postulat poprze wielu mieszkańców Łodzi, zwróci to uwagę Władz Miasta na problem opieki nad porzuconymi, chorymi dziećmi.

Najprostszym sposobem zgłoszenia uwagi do Budżetu Miasta jest skorzystanie ze strony http://lodzkibudzet.pl/konsultuj
Nasz postulat znajduje się na niej w dziale „pomoc społeczna” pod nazwą „Utrzymanie Domu Dziecka dla Dzieci Chorych”. Wystarczy zaznaczyć i przejść dalej. Po wpisaniu Państwa danych osobowych i zatwierdzeniu ich, uwaga zostanie automatycznie wysłana na odpowiednim formularzu do Urzędu Miasta Łodzi.

Uwagi w konsultacjach budżetu miasta można zgłaszać tylko do 9 grudnia do godz. 17.
Liczymy na Państwa pomoc w walce o godne życie naszych podopiecznych.